ZAHRADA

ZAHRADA ZLEPŠUJE ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST

❤ ZAHRADNÍCI JSOU ŠŤASTNĚJŠÍ

Na průzkum zaslaný týmem Horticultural Economics na Geisenheim University odpovědělo 495 lidí. Zeptali se na důležitost zahrad a zelených ploch v době výluky na jaře 2020 ( COVID). Přibližně polovina dotázaných má vlastní zahradu a studie ukázala, že tito lidé byli v průměru spokojenější se svým životem. Stupnice 10 pro spokojenost se životem ve srovnání s 6,3 u lidí bez jejich zahrady. Navíc více než polovina majitelů zahrad uvedla, že zahrada je letos důležitější než po minulé roky. Pro lidi bez vlastní zahrady zaujaly místo veřejné zelené plochy. I zde byl jejich význam letos větší než minulý.

❤ SVOBODA, ODPOČINEK A RELAXACE

Na otázku, které atributy si v souvislosti s jejich vlastní zahradou přijdou na mysl, byla „svoboda“ zdaleka nejčastěji používaným výrazem. Poté následoval „odpočinek“ a „relaxace“, které si ostatní respondenti vybrali také pro veřejné zelené plochy. „Je zjevně velmi důležité, aby zelené plochy zůstaly během odstávek z velké části přístupné, aby mohla veřejnost těžit z jejich pozitivních fyzických a psychických účinků,“ uzavírají autoři studie. 

❤ Přeji Vám mnoho pohodového a relaxačního období