,

Akreditovaná smuteční floristika – 88 hodin – 15. 10. 2023 Ostrava

19.800,00 

Termín: 13 dní ze zkouškou

Místo konání: Ostrava Přívoz, ul. Teslová 1117/2d

Dostupnost: 10 skladem

Floristické trendy v pohřebnictví

 

Profesní kvalifikace s certifikátem platným v celé EU

REKVALIFIKACE

 

Tradiční květinová aranžmá stále dominují téměř ve všech pohřebních ústavech. Není divu – pohřebnictví patří k těm nejkonzervativnějším. Proto se trendy pohřební floristiky mění velmi pomalu.

Majitelé pohřebních služeb by se však neměli omezovat na tradiční řešení. Rostoucí zájem o pohřební floristiku a hledání individuálního přístupu k organizaci pohřbu znamená, že stále více zákazníků hledá něco nového a jedinečného.

Dosud byl individualismus květinových vazeb především o barvě. Čím starší člověk zemřel, tím tmavší květiny musely být vybrány. U dětí proto dominovaly bílé nebo krémové květy symbolizující čistotu a nevinnost.

Individualismus pohřební kompozice

 

Současná smuteční floristika má odrážet charakter zesnulého. Čím aktivnější a charismatičtější byl zesnulý během svého života, tím kontrastnější barvy květin jsou voleny, např. červená, žlutá, modrá nebo fialová. Uspořádání květin pak může být více asymetrické a „charakterní“. Pro něžné a vřelé lidi jsou vybrány stejné jemné květiny teplých odstínů: růžové, béžové nebo broskvové. Kompozice je pak kulatější, bez ostrých konců.

Květinová dekorace na urnu

 

S rostoucí oblibou kremace roste i květinová výzdoba urny. Ne každý pohřební ústav to umí, což je škoda. Výběr uren je dnes opravdu velký. Tvary, barvy i materiál dokážou udělat mimořádný dojem. Stojí za to, že věnce k urně by měly umět vyzdvihnout krásu urny a vyjádřit povznášející náladu.

Floristické dovednosti

 

Stále častěji mají příbuzní odvahu vybírat květiny neobvyklé pro pohřební atmosféru, pokud vědí, že se zesnulému líbily. Někdy žádají o zakomponování do věnce předmět, který byl zesnulému obzvlášť blízký, nebo objednávají kompozice odkazující na jeho vášeň nebo profesi.

K vytvoření tak velkolepých věnců se neobejdete bez pokročilých floristických dovedností . Nejdůležitější je, aby byly květinové dekorace  estetické a solidně vyrobený.

Pohřební služby

 

Když už jsme u pohřební floristiky, nemůžeme při organizaci zapomenout na interiér sálu. Květinový motiv na stole a ozdobné prvky místnosti odkazují k charakteru obřadu i k samotnému zesnulému.

Stále častěji lze floristickou výzdobu objednat v pohřebním ústavu při vyřizování pohřbu. To je velká vymoženost pro rodinu zesnulého, vyřídí vše na jednom místě a ušetří si přípravy na pohřební obřad.

Vzhledem k tomu, že o celou květinovou výzdobu se stará pohřební poradce, je možné zachovat jeden květinový motiv během celého obřadu loučení se zesnulým. Stejné květinové skladby pak doprovodí příbuzné zesnulého v kapli, v kostele, na hřbitově i na pohřbu.

 

Objednávka květin na pohřeb – jinak než dříve

 

Rozvoj nových technologií mění tradiční chování spotřebitelů. Stále více si toho začínají všímat i pohřební ústavy.

Stále více z nich proto na svých stránkách zveřejňuje virtuální katalog věnců a květin. Pro mnoho mladších zákazníků je výběr květin online mnohem méně stresující, než výběr květin v pohřebním ústavu.

Přiměřenost

 

Na závěr se sluší zmínit, že použití umělých květin není žádnou chybou. Častý výskyt směsí živých jehličnanů a umělých květin vyplývá z jejich mimořádné odolnosti. Zásadní otázkou v oboru pohřební floristiky je přiměřenost daného řešení závažnosti situace.

  Vhodný, důstojný a elegantní vzhled kytice je důležitější než druhy rostlin nebo ozdob v ní použitých.

 

Smuteční Aranžér

 

Pro usnadnění přípravy smutečních květinových kompozicí je vytvořen tento akreditovaný kurz, který se skládá z 16 hodin teorie a 72 hodin praxe.

Kurz Vám pomůže zlepšit dovednosti  Vašich zaměstnanců a odvádět profesionální práci. 


Program –  12 denní kurz smuteční floristiky

 

Smuteční kytice, kondolenční kytice, vypichované kytice, kytice na rakev v různých provedeních, zdobení rakve, tvorba věnců, zdobení věnců, zdobení věnců lučními květy, dekorace pohřební síně, dekorace hrobu, dušičky, vypichované věnce, výroba srdce, výroba různých smutečních dekorací,  marketing ………………………………….

Průběh praxe:

Nakreslit a popsat návrh aranžmá uzavřené rakve a katafalku v obřadní síni

Nakreslit a popsat návrh výsadby hrobu, včetně dřevin, a zdůvodnit jej

Zhotovit smuteční věnec ke smutečnímu obřadu nebo samostatnému položení na hrob

Zhotovit girlandu nebo feston nebo věneček tradiční floristickou technikou a připevnit jej na rakev nebo urnu

Zhotovit smuteční vypichované aranžmá z řezaných květin

Zhotovit vypichovanou kytici na položení z řezaných květin

Zhotovit vhodně dekorovaný latinský kříž lepením pro dušičkovou floristiku

Zhotovit květinové srdce, polštář nebo kouli plynule klenutého profilu jako smuteční dar

Zhotovit jednostrannou volně vázanou kytici na položení

Zhotovit sezonní smuteční výsadbu z více druhů rostlinného materiálu v nádobě (event. v nádobách) v exteriéru

Zhotovit symetrickou květinovou ozdobu formálně lineárního stylu na zavřenou rakev podle osobnosti zemřelého, umístit ozdobenou rakev v prostoru a zdůvodit kompozici aranžmá

Zhotovit asymetrickou květinovou ozdobu dekorativního stylu do otevřené rakve určené pro výstavu s tělem zemřelého, umístit ozdobenou rakev v prostoru a zdůvodnit kompozici aranžmá

Zhotovit asymetrickou ozdobu vegetativního stylu na urnu, umístit ji v prostoru a zdůvodnit kompozici aranžmá

Zhotovit aranžmá příslušného prostoru ze smutečních dekorací

Zhotovit aranžmá auta k obřadnímu převozu zemřelého

Zhotovit aranžmá katafalku

Zhotovit aranžmá výklenku kolumbária nebo památníku pro pietní akty

Připravit hotové výrobky k přepravě a ke skladování

Předvést způsoby prodloužení trvanlivosti řezané květiny a hotového výrobku a popsat metody prodlužování trvanlivosti u ostatních druhů květin


Čeká nás hodně práce 🙂


Po závěrečných zkouškách absolvent obdrží certifikát profesní kvalifikace

Smuteční Aranžér,

který je platný v celé EU

Termín: 13 dní ze zkouškou

15. 10. 2023   (neděle) – Kytice

28. – 29. 10. 2023  (sobota, neděle ) – Aranžování

4. – 5. 11. 2023   (sobota, neděle) – Věnce

11. – 12. 11. 2023 (sobota, neděle) – Dekorace rakve a katafalků

18. – 19. 11. 2023  (sobota, neděle) – Dušičky

25. – 26. 11. 2023  (sobota – neděle )Marketing, dekorace urny, konstrukce k dekoracím

3. 11. 2023 (neděle) Zkoušky


V časovém rozsahu : od 9:00 – 16:00

Místo konání: Ostrava Přívoz, ul. Teslová 1117/2d

Lektor: mistr floristiky – mistr floristiky , Pavlína Vitková, mob.: 608861612