, ,

Akreditovaný vzdělávací kurz florista – 25. 11. 2024 – Ostrava

0,00 20.800,00 

 • Dny : 25.11. – 29.11.,    2.12. – 6.12.,     9.12. – 11.9.  2024 – 13 pracovních dní
 • Místo – Ostrava Přívoz, Teslová 1117/2D
 • Doba trvání kurzu je 13 pracovních dní  včetně zkoušky
 • Pro všechny kdo se chce rekvalifikovat využijte projekt – JSEM V KURZU.
 • Pro nezaměstnané uchazeče je možné po dohodě a schválení  kurz uhradit ÚP a jinými organizacemi

AKREDITOVANÝ KURZ FLORISTIKY 


Vzdělávejte se a buďte v kurzu na trhu práce

Nemusíš být nezaměstnaný, chceš si rozšířit kvalifikaci zdarma ?

Jsem na UP a žádám o zvolenou rekvalifikaci

Více informací – Jsem na úřadu práce, chci rekvalifikaci

Klikni na níže uvedené stránky

Jsem v kurzu (mpsv.cz)


Důležité – co musím uvést do žádosti rekvalifikace ÚP !!

Žádost: Florista

V žádosti je zapotřebí uvést důvod proč žádáte o rekvalifikaci. Níže Vám napíšu příklady pro inspiraci.

 1. Jaké jsou Vaše předpoklady pro absolvování kurzu:

Například:

 • Získání nových dovedností pro zvýšení šance na pracovní pozici v oboru floristiky.
 • Stávající kvalifikace nestačí na získání práce.
 • Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala, nebo nemá výuční list.

     2. Rekvalifikace musí být účelná:

Například:

 • Chci se věnovat oboru jako OSVČ. V tom případě přiložím podnikatelský záměr, kde uvedu popis mého záměru.
 • Je nezbytné zahájit podnikání a rekvalifikace bude pro mě potřebná. – podnikatelský záměr
 • Pokud máte slíbenou práci doložím příslib zaměstnavatele.
 • Když se chcete zaměstnat a hledáte práci – poptávka po floristech je dostačující, vyplývá to z vlastního průzkumu. Poptávala jsem se v květinářstvích, ale bez rekvalifikace mě nikdo nezaměstná
 • Nedaří se mi najít práci
 • Dosavadní kvalifikace mi neumožňuje získání vhodného pracovního místa
 • Po ukončení rekvalifikace je reálná šance získat zaměstnání.
 • Získání nových teoretických a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání (§ 108 odst. 1 zákona č. 435/2004Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
 • Jedná se o kvalifikaci, která je aktuálně žádaná na trhu práce, podle mého průzkumu o zájem pracovat v květinářství
 • Práce s květinami je pro mě zdravotně přínosná, je to relax, který mi pomáhá v mých zdravotních problémech (psychických, duševních, tělesných ……..)

    3. Uvedete, že jste zdravotně způsobilý – doložíte lékařské potvrzení.

    4.  Záliby – kreativní tvoření, práce na zahradě, vlastní pěstování květin, práce květinami můj koníček, moje vášeň, chci dělat práci – která mě bude naplňovat a bude mým koníčkem

 1. Stávající kvalifikace:
 • Jsem na mateřské dovolené a chci se věnovat jiné profesi, která mě bude naplňovat ……………………….
 • Končí mi mateřská dovolená a nechci zůstat v evidenci UP, proto žádám ……………………………………..
 • Končí mi pracovní poměr a chci se rekvalifikovat na jinou pracovní činnost, která bude pro mě ……………………………
 • Jsem dlouhodobě bez práce, věřím, že tato rekvalifikace mi otevře nové možnosti na pracovním trhu
 • V mé práci jsem vyhořela, nemůžu se vrátit zpět na pozici, kterou jsem vykonávala, tím chci předejít zdravotním problémům.

Žádost bude předložena před komisi ÚP. Na úhradu rekvalifikace nárok automaticky nevzniká.


Váš požadavek posoudí odborná komise ÚP ČR. V potaz bere mimo jiné, jaké jsou Vaše předpoklady pro absolvování kurzu, výkon nové profese a zvýšení Vašich šancí na pracovní uplatnění. Popište co nejvíc.

Nabídka kurzů je dostupná komukoliv, kdo má zájem se vzdělávat, aby zlepšil své postavení na trhu práce. Můžete pracovat, podnikat, studovat, hledat práci, nebo být na rodičovské dovolené. Stačí, když si vyberete kurz a vyplníte do přihlášky vše potřebné. Úřad práce vám na kurz zcela nebo částečně přispěje. U každého kurzu vidíte, kolik z částky hradíme my a kolik vy. Více informací najdete v Často kladených otázkách a to včetně kontaktů na naše kolegy na pobočkách, pokud si i po přečtení nebudete něčím jisti. Doporučujeme Vám také si v klidu přečíst podmínky pro přihlášení a proplacení kurzu (viz Ke stažení).

 

Poskytování finančních prostředků na zajištění rekvalifikací se řídí zákonem o zaměstnanosti a účast může být plně hrazena Úřadem práce. Výjimkou je případ zvolené rekvalifikace, u nichž může být účast hrazena konkrétnímu účastníkovi jen do souhrnné výše 50 000 Kč v posledních třech letech

Nabídka kurzů je dostupná komukoliv, kdo má zájem se vzdělávat.

Může se jednat o nezaměstnané osoby registrované úřadem práce, zaměstnané osoby, ekonomicky neaktivní, jako například rodiče na rodičovské dovolené, nebo studenty.

Vyberte si kurz, přihlaste se prostřednictvím osobní datové schránky nebo Identity občana a jednoduše vyplňte a odešlete přihlášku. Pokud bude přihláška kompletní, vše vyřídíte on-line a nemusíte na pobočku Úřadu práce. O všem Vás průběžně informujeme do mailu nebo ve Vašem účtu na portálu MPSV.


REKVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ – proškolte své zaměstnance

Jsem v kurzu (mpsv.cz)

 ÚP ČR může zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci svých zaměstnanců v zájmu jejich dalšího pracovního uplatnění, hradit plně nebo částečně náklady spojené s touto činností. Zaměstnavatel může o tuto úhradu písemně požádat ÚP ČR, a to ještě před zahájením rekvalifikace. Formulář Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců naleznete na adrese: www.mpsv.cz/-/zadost-o-uhradu-nakladu-na-zabezpecenirekvalifikace-zamestnancu.


Přehled prací na sociálních sítích:

Facebook

Instagram


Jsem vedena na Úřadě Práce: 
Žádost budu vyřizovat osobně na příslušném pracovišti ÚP.
 • Zažádejte na příslušném UP o rekvalifikační kurz Florista a poptejte se na možnosti
 • Zavolejte mi 608 861 612, napište mi meil: [email protected]
 • Prosím o registraci na mých stránkách floweracademy.cz – akreditované kurzy floristiky – vyberte si město – u platby vyberte platba ÚP.
 • Nic dopředu neplatíte
 • Registrace je nezávazná
 • Zašlu Vám mailem potvrzení o ceně pro ŮP
 • S tímto potvrzením osobně zažádáte ÚP o rekvalifikaci profesní kvalifikaci Florista. Požádejte o datovou schránku a jméno pracovnice ÚP, té následně zašlu potřebnou dokumentaci k vyřízení Vaší žádosti.
 • Pak už jen vyčkáme na schválení
 • Schválení UP trvá měsíc. Proto žádost na UP musí být podána 30 dní před kurzem
 • Po schválení si vše vyřizuji s UP osobně. Už nemáte žádné starosti. Pak Vás čeká 13 kreativních dní, které Vás posunou o kus dál.

Kdo je florista ?

 

 • Vytváří rostlinné dekorace, od malých kompozic až po prostorová řešení, která zvyšují estetiku okolí. Zabývá se vizuálním uspořádáním oslav a událostí i komplexní výzdobou interiérů pomocí dekorativních řezaných a hrnkových rostlin. Ve své práci využívá principy umělecké kompozice a znalosti vývoje prostoru a dekorace interiéru.
 • Florista je výtvarník, který cti základní techniky floristických prací. Techniky jsou nezbytné pro tuto kreativní práci, která se Vám stane zároveň koníčkem.

Co je Akreditace ?

 

 • Je to kurz, který obsahuje 100 hodin výuky. Z toho je 70% práce s živými květinami a 30% teorie.
 • Po úspěšném ukončení závěrečné zkoušky absolvent obdržíOsvědčení o získání profesní kvalifikace Florista na základě rozhodnutí MZE s celostátní platností a platností v EU.
 • Po úspěšném ukončení závěrečné zkoušky Vám bude vystaven Europas.

Přihlásit se můžete když:

 

 • Máte minimální základní vzdělání
 • Je Vám 18 let
 • Máte manuální dovednosti a estetické cítění
 • Chcete změnit povolání
 • Chcete spojit svou profesní budoucnost s kreativní tvorbou

FLORISTA je povoláním pro každého, kdo má alespoň trochu fantazie a estetického cítění. Naše základní akreditované kurzy jsou zaměřeny na lidi, kteří se květinami nikdy předtím nezabývali. V této profesi se jistě najde každý, kdo miluje rostliny.


Co po kurzu?

 

Lidé, kteří absolvují kurzy floristiky, mají příležitost pracovat v květinářství nebo zahájit podnikání v této oblasti. Stále populárnější jsou také různé typy floristických služeb. Náplní služeb je dekorace interiéru – exteriéru společností, rodinných domů, svatby, přijímání, vedení workshopu ….. Dalším místem, kde si Florista najde své místo, jsou společnosti poskytující služby v oblasti zahradního a interiérového designu s využitím rostlinných dekorací.

Jak tedy vidíte, existuje mnoho možností v závislosti na vašich preferencích. Absolvování floristických kurzů otevírá širokou škálu příležitostí pro další práci v oboru květinářství.


Když se bojím zkoušky:

 

 • Kurz je možno absolvovat i bez zkoušky Absolvent se zúčastní 11 dní kurzu.
 • Tuto informaci sdělit dopředu – neplatit!
 • Cena kurzu je 17800,– – faktura se vystaví na vyžádání
 • Zkoušky můžete absolvovat kdykoliv v budoucnu. Zkouška pak činí 3000,- Kč
 • Rozhodnutí ke zkoušce můžete dodatečně udělat v průběhu kurzu. Rozdíl 3000,- Kč se doplatí v den zkoušky
 • Není důvod se obávat zkoušek 🙂

Když nedokončím kurz?

 

 • Důvody : onemocnění, rodinné důvody, jiné důvody…………..– náklady na kurz se počítají 2000,-Kč/den, který již absolvoval. Např. zúčastnil se 6 dní, cena bude 12000,-Kč.

Jak dlouho kurz trvá

 

 • Doba trvání kurzu je 13 pracovních dní po sobě jdoucích, v délce 8 hodin vyučovacích včetně zkoušky.
 • Absolventi z vážných důvodů mají možnost absence dvou dnů kurzů, které neovlivní účast na zkouškách.
 • Lektor z vážných důvodů má nárok na jeden den absence výuky.
 • Některé dny v kurzu jsou obsazeny účastníky, kteří mají zájem o jednodenní workshop. Např. – Kytice, aranžování, svatební kytice, smuteční floristika a interiéry.

 Program:

 

 1. začátek vždy v 9:00 hodin ( změna je na domluvě)
 2. konec přibližně 15:00 hodin ( změna na domluvě)

Jaké techniky se naučím?

 

 1. vazbu kytic
 2. aranžování dekorací
 3. svatební kytice a dekorace
 4. smuteční vazba
 5. věnce
 6. tematické dekorace – jaro, dušičky, vánoce

Co zahrnuje cena?

 

 • Veškerý studijní materiál (skripta).
 • Veškerý pracovní materiál
 • Pomocný aranžérsky materiál
 • Materiál k závěrečným zkouškám
 • Pronájem učebny
 • Vybavení učebny
 • Pojištění osob
 • Odpovídající sortiment rostlin příslušného stáři
 • Předpoklady pro plnění požadavků BOZP
 • Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci
 • Europas
 • Pracovní oblečení a obuv si účastník obstará na vlastní náklady
 • Štípačky na drát, zahradnické nůžky, nůžky na papír si obstarají účastníci kurzu

 


Důležité

 

 

 • Cena : 20800,- Kč

 • Akreditované kurzy lze hradit ÚP: 0,- Kč
 • Akreditované kurzy lze hradit z programu –  Jsem kurzu

 • Lektor – mistr floristiky Pavlína Vitková ( 30 let praxe)
 • Mobil: +420 608 861 612
 • Meil: [email protected]

O mně

Akreditace MŠMT ČR získána 18. 1. 2018 čj.: MŠMT-35746/2016-1/767

Akreditace MZE ČR získána 1. 2. 2016 – MZE – čj.: 3561/2016-MZE

Florista/ka (DK; v rozsahu 33hodin teoretické výuky a 67 hodin

praktické výuky)

Udělení akreditace na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví
náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání
rekvalifikačním zařízení a způsobu jeho ukončení, a v souladu s § 108 odst. 3
zákona č. 435/2004 Sb. a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.


Dárkový poukaz workshopu je perfektní dárek!

 

Těším se na naši spolupráci: lektorka Pavlína
Vyberte z nabídky

20 800,-, Benefit Plus, Bude Hrazeno Edenred – Compliments, Multi, Multi FKSP, Academika, e-Ticket, Bude hrazeno Sodexo – Fokus Pass, Dárkový Pass, Flexi Pass, Flexi Pass Card, Bude hrazeno Up – Unišek, Unišek +, Cadhoc, Gallery Beta, Hrazeno UP