, ,

Akreditovaný vzdělávací kurz florista – 27. 3. 2023 – Brno

0,00 20.800,00 

 

 • Dny : 27. – 31. 3.,  3. – 5.4.,  11. – 14.4.,   17. – 19.4., 2023 – 13 pracovních dní
 • Místo – Brno – ul. Kralovopolská 2804/141, v Brně-Králově Poli, Penzion Krpole,
 • Šalina č. 12 – zastávka Skácelová, pod čerpací stanici Benzina.
 • Pod čerpací stanici Benzina – Penzion Krpole, oranžový dům.
 • Doba trvání kurzu je 14 pracovních dní  včetně zkoušky
 • Pro nezaměstnané uchazeče je možné po dohodě a schválení  kurz uhradit ÚP a jinými organizacemi
Vyčistit

AKREDITOVANÝ KURZ FLORISTIKY 


Kdo je florista ?

 

 • Vytváří rostlinné dekorace, od malých kompozic až po prostorová řešení, která zvyšují estetiku okolí. Zabývá se vizuálním uspořádáním oslav a událostí i komplexní výzdobou interiérů pomocí dekorativních řezaných a hrnkových rostlin. Ve své práci využívá principy umělecké kompozice a znalosti vývoje prostoru a dekorace interiéru.
 • Florista je výtvarník, který cti základní techniky floristických prací. Techniky jsou nezbytné pro tuto kreativní práci, která se Vám stane zároveň koníčkem.

Co je Akreditace ?

 

 • Je to kurz, který obsahuje 100 hodin výuky. Z toho je 70% práce s živými květinami a 30% teorie.
 • Po úspěšném ukončení závěrečné zkoušky absolvent obdržíOsvědčení o získání profesní kvalifikace Florista na základě rozhodnutí MZE s celostátní platností a platností v EU.

Přihlásit se můžete když:

 

 • Máte minimální základní vzdělání
 • Je Vám 18 let
 • Máte manuální dovednosti a estetické cítění
 • Chcete změnit povolání
 • Chcete spojit svou profesní budoucnost s kreativní tvorbou

FLORISTA je povoláním pro každého, kdo má alespoň trochu fantazie a estetického cítění. Naše základní akreditované kurzy jsou zaměřeny na lidi, kteří se květinami nikdy předtím nezabývali. V této profesi se jistě najde každý, kdo miluje rostliny.


Jsem na Úřadě Práce:

 

 • Zažádejte na příslušném UP o rekvalifikační kurz Florista a poptejte se na možnosti
 • Zavolejte mi 608 861 612, napište mi meil: floweracademy.[email protected]
 • Prosím o registraci na mých stránkách floweracademy.cz – akreditované kurzy floristiky – vyberte si město – u platby vyberte platba UP.
 • Nic dopředu neplatíte
 • Registrace je nezávazná
 • Zašlu Vám poštou originální potvrzení o ceně pro UP
 • S tímto potvrzením zažádáte UP o rekvalifikaci profesní kvalifikaci Florista.
 • Pak už jen vyčkáme na schválení
 • Schválení UP trvá měsíc. Proto žádost na UP musí být podána měsíc před kurzem
 • Po schválení si vše vyřizuji s UP osobně. Už nemáte žádné starosti. Pak Vás čeká 14 kreativních dní, které Vás posunou o kus dál.

Co po kurzu?

 

Lidé, kteří absolvují kurzy floristiky, mají příležitost pracovat v květinářství nebo zahájit podnikání v této oblasti. Stále populárnější jsou také různé typy floristických služeb. Náplní služeb je dekorace interiéru – exteriéru společností, rodinných domů, svatby, přijímání, vedení workshopu ….. Dalším místem, kde si Florista najde své místo, jsou společnosti poskytující služby v oblasti zahradního a interiérového designu s využitím rostlinných dekorací.

Jak tedy vidíte, existuje mnoho možností v závislosti na vašich preferencích. Absolvování floristických kurzů otevírá širokou škálu příležitostí pro další práci v oboru květinářství.


Když se bojím zkoušky:

 

 • Kurz je možno absolvovat i bez zkoušky Absolvent se zúčastní 11 dní kurzu.
 • Tuto informaci sdělit dopředu – neplatit!
 • Cena kurzu je 17800,- – faktura se vystaví na vyžádání
 • Zkoušky můžete absolvovat kdykoliv v budoucnu. Zkouška pak činí 7500,- Kč
 • Rozhodnutí ke zkoušce můžete dodatečně udělat v průběhu kurzu. Rozdíl 3000,- Kč se doplatí v den zkoušky

Když nedokončím kurz?

 

 • Důvody : onemocnění, rodinné důvody, jiné důvody…………..– náklady na kurz se počítají 2000,-Kč/den, který již absolvoval. Např. zúčastnil se 6 dní, cena bude 12000,-Kč.

Jak dlouho kurz trvá

 

 • Doba trvání kurzu je 14 pracovních dní po sobě jdoucích, v délce 8 hodin vyučovacích včetně zkoušky.
 • Absolventi z vážných důvodů mají možnost absence dvou dnů kurzů, které neovlivní účast na zkouškách.
 • Lektor z vážných důvodů má nárok na jeden den absence výuky.
 • Některé dny v kurzu jsou obsazeny účastníky, kteří mají zájem o jednodenní workshop. Např. – Kytice, aranžování, svatební kytice, smuteční floristika a interiéry.

 Program:

 

 1. začátek vždy v 9:00 hodin ( změna je na domluvě)
 2. konec přibližně 15:30 hodin ( změna na domluvě)

Jaké techniky se naučím?

 

 1. vazbu kytic
 2. aranžování dekorací
 3. svatební kytice a dekorace
 4. smuteční vazba
 5. interiéry – konstrukce
 6. tematické dekorace – jaro, dušičky, vánoce

Co zahrnuje cena?

 

 • Veškerý studijní materiál (skripta).
 • Veškerý pracovní materiál
 • Pomocný aranžérsky materiál
 • Materiál k závěrečným zkouškám
 • Pronájem učebny
 • Vybavení učebny
 • Odpovídající sortiment rostlin příslušného stáři
 • Předpoklady pro plnění požadavků BOZP
 • Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci
 • Pracovní oblečení a obuv si účastník obstará na vlastní náklady
 • Štípačky na drát, zahradnické nůžky, nůžky na papír si obstarají účastníci kurzu

Učební plán:

Vzdělávací program obsahuje tyto předměty (tematické celky):

Téma
1) Uplatnění základních estetických zákonitostí ve vázání a aranžování květin 5 / 0 / 5
2) Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu 5/ 5 / 10
3) Seřizování, ošetřování a údržba nářadí, jeho využívání v aranžování 5 / 5 /10
4) Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin 2 / 0 / 2
5) Základní vazačské práce 5 / 28 / 33
6) Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu 5 / 29 / 34
7) Kalkulace vazačských a aranžérských výrobků 2 / 0 / 2
8) Nabídka a prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží 2 / 0 / 2
9) BZOP 2 / 0 / 2
Celkem 33 / 67 / 100


Důležité

 

 • Místo – Brno – ul. Kralovopolská 2804/141, v Brně-Králově Poli, Penzion Krpole,
 • Šalina č. 12 – zastávka Skácelová, pod čerpací stanici Benzina.
 • Pod čerpací stanici Benzina – Penzion Krpole, oranžový dům.
 • Dny : 27. – 31. 3.,  3. – 5.4.,  11. – 14.4.,   17. – 19.4.,  2023 – 14 pracovních dní
 • Hodiny : 9:00 – 15:30 
 • Cena : 20800,- Kč

 • Akreditované kurzy lze hradit UP: 0,- Kč

  Na všechny kurzy lze uplatnit :

  Od společnosti   Up  : Unišek, Unišek +, Gallery Beta, Cadhoc :

  Od společnosti  Edenred : Compliments, Multi, Multi FKSP,  Academica, e-Ticket

  Od společnosti Benefit Plus

  Od společnosti  Sodexo : Fokus Pass, Dárkový Pass, Flexi Pass, Flexi pass Card


 • Lektor – mistr floristiky Pavlína Vitková
 • Mobil: +420 608 861 612
 • Meil: [email protected]

O mně

Akreditace MŠMT ČR získána 18. 1. 2018 čj.: MŠMT-35746/2016-1/767

Akreditace MZE ČR získána 1. 2. 2016 – MZE – čj.: 3561/2016-MZE

Florista/ka (DK; v rozsahu 33hodin teoretické výuky a 67 hodin

praktické výuky)

Udělení akreditace na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví
náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání
rekvalifikačním zařízení a způsobu jeho ukončení, a v souladu s § 108 odst. 3
zákona č. 435/2004 Sb. a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.


Dárkový poukaz workshopu je perfektní dárek!

 

Těším se na naši spolupráci: lektorka Pavlína
Vyberte z nabídky

20 800,-, Benefit Plus, Bude Hrazeno Edenred – Compliments, Multi, Multi FKSP, Academika, e-Ticket, Bude hrazeno Sodexo – Fokus Pass, Dárkový Pass, Flexi Pass, Flexi Pass Card, Bude hrazeno Up – Unišek, Unišek +, Cadhoc, Gallery Beta, Hrazeno UP