Hortiterapie

0,00 

Individuálně a skupinově

Dostupné na objednávku

Kategorie:

 Hortiterapie – zelená péče

 

Podpůrný element pro tradiční léčitelství

Nazývá se také zahradní terapie a je založena na rostlinách. Rostliny vytvářejí životní prostředí. Jsou nejen vizuálně příjemné, ale také stimuluji další smysly jako:

Dotek – Čich – Hmat – Zrak – Sluch

V posledních letech se velmi dynamicky rozvíjí ve světě a jeho přínosy jsou zdokumentovány a prokázány v mnoha publikacích.


Hortiterapie je forma terapie založená na přirozený vztah člověka k přírodě.

Často je zaměňována s jakoukoli zahradnickou prací. I když tyto činnosti mohou způsobit pocit štěstí a pocit snížení stresu, ne všechny takové kontakty lze nazvat zahradní terapií. V širším smyslu je hortiterapie definována jako prvek „zelená péče“ s využitím živé a neživé přírody.

Je jedna z forem doplňujících tradiční metody terapie a rehabilitace, která naplňuje

Programy rostlinné terapie jsou po celém světě rozmanité – jsou léčebné i profylaktické. Zahrnují různé věkové a sociální skupiny a také lidi s různými poruchami nebo deficity.

Hortiterapeutický program lze rozdělit podle následující skupiny lidí, kterým jsou určeny:

  • Odborné programy – zvyšují odbornou kvalifikaci lidí, dávají větší šance na trhu práce
  • Terapeutické – jednání s lidmi s postižením a lidmi s duševními problémy
  • Sociální – zlepšování týmové práce a komunikačních dovedností

Používají se hlavně mezi:

  • Děti trpící chorobami jako je autismus, obezita, ADHD, deprese.
  • Lidé se smyslovými poruchami
  • Starší lidé s postižením nebo mentálním postižením

Tento kurz lze objednat individuálně i pro skupinové terapie.

Kontakt : Pavlína Vitková : 608 861 612