Praha 19.10. – 4.11. 2020 Akreditovaný vzdělávací kurz florista/ka

0,00 15.800,00 

 • 19. – 23.10.,  26. – 30.11,  2.11 – 4.11. 2020
 • Praha 3, Hotel Prokopka, ul. Prokopova
 • Doba trvání kurzu je 13 pracovních dní  včetně zkoušky
 • Pro nezaměstnané uchazeče je možné po dohodě a schválení  kurz uhradit ÚP a jinými organizacemi
Zrušit výběr
Katalogové číslo: - Kategorie: Štítek:
Akreditace MŠMT ČR získána 18. 1. 2018 čj.: MŠMT-35746/2016-1/767
Akreditace MZE ČR získána 1. 2. 2016 – MZE – čj.: 3561/2016-MZE
Florista/ka (DK; v rozsahu 33hodin teoretické výuky a 67 hodin
praktické výuky)

 

Udělení akreditace na základě § 108 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví
náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání
rekvalifikačním zařízení a způsobu jeho ukončení, a v souladu s § 108 odst. 3
zákona č. 435/2004 Sb. a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

 

Učební plán tohoto kurzu se skládá z 70% praktické výuky a 30% teoretické.

Výhodou vysokým počtem praktických vyučovacích hodin je, že absolvent je dokonale připraven k vedení vlastní floristické firmy. Má možnosti si důkladně procvičit praktickou část floristiky, provést kalkulaci a získat základní znalosti vedení firmy.

Tento kurz je určený pro kreativní začátečníky i zkušenější Floristy, kteří se naučí  základní techniky vazby a aranžování, bez kterých výsledná práce není profesionální.

Po absolvování 100 hodinového kurzu, následuje závěrečná 10 hodinová zkouška.

Hlavní cíl : Získané znalosti lze využít také v různých profesích /založení vlastní floristické firmy ,profese florista/ka, aranžéři, učitele, zaměstnanci restauraci, výtvarníci…), v soukromém sektoru, při dekorování a zkrášlování domova, při tvorbě příležitostných aranžmá (velikonoce, vánoce, dušičky…), při společenských událostech jako jsou narozeniny, oslavy apod.

Pro nezaměstnané uchazeče je možné po dohodě a schválení příslušným úřadem, kurz uhradit ÚP.

 

Absolventi tohoto kurzu obdrží:

Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu na základě rozhodnutí MŠMT ČR s celostátní platnosti.

Po úspěšném ukončení závěrečné zkoušky absolvent obdrží:

Osvědčení o získání profesní kvalifikace Florista na základě rozhodnutí MZE s celostátní platností a platností v EU.

Kurz je možno absolvovat i bez zkoušky 

 Absolvent se zúčastní 11 pracovních dní kurzu. Cena je 12 800,- Kč. Faktura se vystavuje na požádání emailem

 

Účastník, který nedokončí rekvalifikační kurz z důvodů:

onemocnění, rodinné důvody, jiné důvody……– náklady na kurz se počítají

1500,-Kč/den který již absolvoval. 

 

V ceně je materiální a technické zabezpečení:

 • Veškerý studijní materiál (skripta).
 • Veškerý pracovní materiál
 • Pomocný aranžérsky materiál
 • Materiál k závěrečným zkouškám
 • Pronájem učebny
 • Vybavení provozovny
 • Odpovídající sortiment rostlin příslušného stáři
 • Předpoklady pro plnění požadavků BOZP
 • Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
 • Osvědčení o profesní kvalifikaci
 • Pracovní oblečení a obuv si účastník obstará na vlastní náklady
 • Štípačky na drát, zahradnické nůžky, nůžky na papír si obstarají účastníci kurzu

Doba trvání kurzu je 13 pracovních dní po sobě jdoucích, v délce 8 hodin vyučovacích včetně zkoušky.

Absolventi z vážných důvodů mají možnost absence dvou dnů kurzů, které neovlivní účast na zkouškách.

Lektor z vážných důvodů má nárok na jeden den absence výuky.

Některé dny v kurzu jsou obsazeny účastníky, kteří mají zájem o jednodenní workshop. Např. – Kytice, aranžování, svatební kytice, smuteční floristika a interiéry.

 

Program:

 1. začátek vždy v 9:00 hodin ( změna je na domluvě)
 2. konec přibližně 15:00 hodin ( změna na domluvě)

Techniky:

 1. kytice
 2. aranžování
 3. svatební kytice a dekorace
 4. smuteční vazba
 5. interiéry – konstrukce
 6. tématické dekorace – jaro, dušičky, vánoce

 

Učební plán:

Vzdělávací program obsahuje tyto předměty (tematické celky):

Téma
1) Uplatnění základních estetických zákonitostí ve vázání a aranžování květin 5 / 0 / 5
2) Orientace v základním sortimentu rostlin, technickém a dekoračním materiálu 5/ 5 / 10
3) Seřizování, ošetřování a údržba nářadí, jeho využívání v aranžování 5 / 5 /10
4) Skladování rostlinného materiálu včetně prodloužení trvanlivosti živých květin 2 / 0 / 2
5) Základní vazačské práce 5 / 28 / 33
6) Aranžování do nádob, zhotovení výrobků z živého i suchého materiálu 5 / 29 / 34
7) Kalkulace vazačských a aranžérských výrobků 2 / 0 / 2
8) Nabídka a prodej floristických výrobků a doplňkového zahradnického zboží 2 / 0 / 2
9) BZOP 2 / 0 / 2
Celkem 33 / 67 / 100

Závěrečné zkoušky 2 / 8 / 10

 

Kde?:

 • Praha 3, Hotel Prokopka, ul. Prokpova

 

Těším se na naši spolupráci: lektorka Pavlína