7 typů lásky


„Pro skutečnou lásku neexistuje žádný čas nebo místo. Zrodí se náhodou, v jediném okamžiku, jediném záblesku a pulzující vteřině.“ – Sarah Dessen


Starověcí Řekové rozlišují 7 typů lásky

❤ Která vystihuje Vás?

Jak byste definovali lásku? Jako první tanec na svatbě svých rodičů? Jako utěšující ticho mezi nejlepšími přáteli? Nebo jako kouzelný okamžik, kdy v náručí držíte své právě narozené dítě?

Existuje mnoho různých druhů lásky. Uvnitř každé leží celý svět složitých pocitů a uspokojujících okamžiků.

Staří Řekové identifikovali sedm různých typů. Každý z nich je svým způsobem cenný a nezbytný pro zdravý a šťastný život.


Které z nich jsou náruživé? A které vyžadují zvýšenou pozornost?


❤ PHILAUTIA ❤ PRAGMA ❤ LUDUS ❤ EROS ❤ PHILIA ❤ STORGE ❤ AGAPE


1. PHILAUTIA

Je to láska k sobě samému. Ve skutečnosti představuje začátek, ze kterého plynou všechny ostatní lásky. Když je náš vztah k sobě silný, najdou si nás i ty další.

Philautia přichází ve dvou formách. Jednou z nich je jakási falešná sebeláska podobná narcismu nebo aroganci. Jedná se o touhu po penězích, slávě a moci. V této sebelásce se náklonnost k sobě samému upřednostňuje před vyšším dobrem.

Naopak zdravá Philautia se vyznačuje sebeúctou, důvěrou a příslibem pečovat o sebe a ostatní. Umožňuje nám rozdávat lásku do okolního světa.

2. PRAGMA

Je to láska, kterou zasvětíme vyššímu dobru. U tohoto typu jdou romantika a ve prospěch společných cílů a schopnosti spolupracovat.

Je to láska mezi páry, které se rozhodly ji zpečetit v kostele. Inspiruje lidi k tomu, aby si vytvořili vztah, který bude fungovat pro dobro jejich dětí. Pragma je druh hluboké lásky a oddanosti, který nás nutí dělat správné věci. Mnoho vztahů začíná jako Eros nebo Ludus a později přerostou v Pragmu.

3. LUDUS

Je opakem Pragmy, ačkoliv v důsledku času nebo změny okolností může přerůst v jiný typ. Ludus je koketní a zábavná forma lásky. Charakterizuje ji hravost, radost a nezávaznost. Jedná se o druh lásky, kterou cítíme, když tančíme s cizincem nebo flirtujeme se spolužákem.

Na rozdíl od hluboké oddanosti, kterou charakterizuje láska Pragma, je cílem této formy pouze potěšení. Základem Ludusu je zábava, a proto nemůže ani dlouho vydržet. Postupem času se buď vytratí, nebo přeroste ve formy Eros či Philia.


4. EROS

Je to druh vztahu, který se nejčastěji spojuje se slovem „láska“. Charakterizuje ho romantika, poblouznění a sexuální touha. Eros je řecké jméno pro Cupida, který po lidech střílí šípy lásky a způsobuje jim tento druh přitažlivosti.

Často se znázorňuje jako dítě se zavázanýma očima, což znamená, že se často objeví i bez důvodu. Tento druh lásky je nejnebezpečnější, ale je to také něco, co následujeme celým srdcem. Zcela nás zničí a vymyká se jakékoliv logice.

5. PHILIA

Tuto formu lásky cítíme ke svým sourozencům nebo blízkým přátelům. Je upřímná, platonická a vzájemně blahodárná. Vydrží déle než Eros a Ludus, takže by bylo moudré ji upřednostnit před těmi pomíjivými.

Často se stává, že vztah mezi milenci přeroste právě v tuto formu. Mohou vám tvrdit, že jejich manžel/ka je jejich nejlepší přítel/přítelkyně. Philia je jedním z nejsilnějších pout, které může mezi dvěma lidmi vzniknout.

Tyto vztahy jsou intimní, pravdivé a bezpečné.

6. STORGE

Je to zvláštní typ lásky, který rodič cítí ke svému dítěti. Podobně jako Philia je i tento druh silný a věčný. Avšak na rozdíl od ní to není láska mezi sobě rovnými. Spíše popisuje vztah, ve kterém rodič pečuje o své dítě.

Představuje bezpodmínečnou lásku. Dítě za svého rodiče nenese žádnou odpovědnost. A rodič miluje své děti takové, jaké jsou. Storge inspiruje rodiče, aby svým dětem všechno odpustili, ať už udělaly cokoliv.

Rodič se silným smyslem pro tuto formu lásky pro své dítě obětuje úplně všechno, aniž by od toho něco očekával.

7. AGAPE

Je to univerzální pocit lásky, po kterém všichni toužíme. Agape je bezpodmínečná láska ke všemu živému. Tato forma v nás vzbuzuje touhu konat dobro.

Tyto pocity nás mohou inspirovat k dobrovolnictví, ochraňování planety nebo provádění jakýchkoliv činů laskavosti. Pomáhá nám jednat se soucitem a nezištností. Skutečná Agape se vyznačuje silným vztahem k přírodě, lidskosti a vesmíru. Je to místo, odkud se rodí karma.

Když prožíváme Agape, jsme nejblíže k Bohu.